Pháo đài thần công or english name Cannon Fort is cosidered as a historical relic located atop the hill at 177m height above the sea level. Built in 1942 by the French, the Cannon Fort has a function to protect Viet Nam sea area. According to the document, at that time, three cannons were carried to Hai Phong City, each part of cannon was pulled up the mountain by human strength, then completely reassembled. After the defeat in 1945, French Colonists destroyed the metal fires of all these cannons so that Vietnamese army could no longer use them. However, Vietnamese army repaired successfully the metal fires and shot down a French fighting ship in the resistance war against French Colonists (1945 – 1954).

Súng Thần Công
Hence the favorable position of the observation, Cannon Fort became a historical witness coming along with Cat Ba military and people through two resistance war against French Colonists and American Empire.

◊ Relics of the Cannon Fort
Now, this historical relic preserves many valuable objects such as gauges, bullet covers, compasses, etc, typically two huge size cannons. The fort also has tunnels going deep into the mountain, blockhouses, battlefield bunkers.
Hoang hoan tren dinh than cong
◊ Natural Beauty Seen from the Cannon Fort
From Cannon Fort, visitors have the opportunity to contemplate the scenic of Cat Ba Archipelago from different angles. Situated at the foot of the hill are the two most beautiful beaches of Cat Ba, namely Cat Co 1 and Cat Co 2. In the distance, bobbing on the waves is Guoc Islet, Long Chau (Dragon Eye) Island, Hai Islet, Ban Islet, Voi Phuc (Elephant Kneeling) Mountain, Monkey Island, etc. At this altitude, Lan Ha Bay appears lively and crowded with hundreds of fishing boats and floating houses on the sea.

Opening time: 8.00am – 5.00pm daily

Services in Cannon Fort:

+ Entrance fee: for adults: VND 50,000/person; for children: VND 20,000/person

+ Electric car fee: VND 50,000/person

+ Sightseeing fee by the observatory: VND 5,000/person

Tiếng Việt: 
Pháo đài thần công hay tên tiếng Cannon Fort được coi là di tích lịch sử nằm trên đỉnh đồi ở độ cao 177m so với mực nước biển. Được người Pháp xây dựng từ năm 1942, Pháo đài Thần công có chức năng bảo vệ vùng biển Việt Nam. Theo tài liệu, thời điểm đó, 3 khẩu pháo được chở về TP Hải Phòng, từng bộ phận của khẩu pháo được sức người kéo lên núi, sau đó lắp ráp lại hoàn chỉnh. Sau thất bại năm 1945, thực dân Pháp đã phá hủy ngọn lửa kim loại của tất cả các khẩu pháo này khiến quân đội Việt Nam không còn sử dụng được nữa. Tuy nhiên, quân đội Việt Nam đã sửa chữa thành công đám cháy kim loại và bắn hạ một tàu chiến Pháp trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954).
 
Nhờ vị trí thuận lợi của việc quan sát, Pháo đài Thần công đã trở thành nhân chứng lịch sử cùng quân và dân Cát Bà trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

◊ Di tích Pháo đài Thần công
Hiện nay, di tích lịch sử này còn lưu giữ nhiều hiện vật có giá trị như thước đo, vỏ đạn, la bàn... tiêu biểu là hai khẩu đại bác cỡ lớn. Pháo đài còn có đường hầm đi sâu vào núi, lô cốt, hầm trú ẩn chiến trường.
 
◊ Vẻ đẹp thiên nhiên nhìn từ Pháo đài Thần công
Từ Pháo đài Thần công, du khách có cơ hội chiêm ngưỡng cảnh đẹp Quần đảo Cát Bà từ nhiều góc độ khác nhau. Nằm dưới chân đồi là hai bãi biển đẹp nhất Cát Bà là Cát Cò 1 và Cát Cò 2. Xa xa nhấp nhô trên sóng là cù lao Guốc, đảo Long Châu, hòn Hải, hòn Bản Hòn Voi Phục, Núi Voi Phục, Đảo Khỉ… Ở độ cao này, vịnh Lan Hạ hiện lên sống động và đông đúc với hàng trăm tàu ​​đánh cá và nhà nổi trên biển.

Giờ mở cửa: 8h00 – 17h00 hàng ngày
Các dịch vụ tại Pháo Đài Thần Công:

+ Vé vào cổng: người lớn: 50.000đ/người; trẻ em: 20.000đ/người

+ Phí đi xe điện: 50.000đ/người

+ Phí tham quan đài quan sát: 5.000đ/người

Become An Instructor

Join thousand of instructors and earn money hassle free