Combo: Khách sạn 3 sao Cát Bà + Du thuyền VIP thăm vịnh Lan Hạ

Router : Hanoi - Catba - Lan Ha - Kayak - Viet Hai

Code : ComboVIP2024

From:1 100 000 VND1 500 000 VND

Catba 3 Days 2 Nights (1 Night At Catba – Town Hotel + 1 Night On Venezia Cruises)

Router : Hanoi - Catba island - Catba town - Lan Ha bay - Viet hai village

Code : CB02

From:$130$200

Catba 3 Days 2 Nights (1 Night On Cruise + 1 Night At Homestay In Catba National Park)

Router : Hanoi - Catba - Lan Ha bay - Catba National Park - Viet Hai village

Code : CB01

From:$130$210

Lan Ha Bay 2 Days 1 Night In Less Tourist Areas

Router : Hanoi - Catba island - Lan Ha bay - Swimming - Squid fishing - Catba National Park - Viet Hai village

Code : LH01

From:$120$160